E&M HB servis s.r.o.

Energy&Management(schopnost&obratnost v řízení)

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

V celém průběhu přípravy investičních záměrů, plánování projektu a organizace výběrových řízení je naším prvořadým úkolem zajistit nejlepší možnou pozici klienta. V komunikaci se stavebním úřadem a při obstarávání formalit, jako je územní rozhodnutí, je to především perfektní příprava podkladů a projektové dokumentace. Kvalitně odvedená inženýrská činnost bez výjimky vždy významným způsobem uspoří náklady a čas potřebný k realizaci stavby.

Kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

Zodpovědné posouzení výhodnosti smluvních vztahů a včasné odhalení možných příčin budoucích problémů a střetů je základem bezproblémové koordinace jednotlivých fází výstavby.

Vedení a kontrola investičních záměrů, příprava a organizace výběrových řízení

Pro inženýring v investiční výstavbě je tato fáze přípravy investičního záměru klíčová. Strukturu poptávkového dokumentu tvoří zejména důkladná analýza požadavků na cílové řešení a stanovení výběrových kritérií. Je to začátek procesu, který udává tón celého tendru. Výběrové řízení, jehož výsledek má investorovi zajistit optimální dodavatele, se v režii E&M HB servis - správy nemovitostí stává transparentní soutěží s jasně definovanými pravidly.

Prověrky projektů a rozpočtů

Protože společnost čerpá s dlouholetých zkušeností, můžeme z nabytých zkušeností v tomto oboru při analýze rozpočtových požadavků s ohledem na ochranu investic ověřovat i realizovatelnost řešení projektu, sestavovat podklady pro připomínkové řízení a hodnotit rizika realizace projektového záměru.

Kontakt:
Bohumír Kuboušek
tel.: +420 602 144 564
email: b.kubousek@centrum.cz

E&M HB servis s.r.o.
Prokopa Holého 721
580 01 Havlíčkův Brod

Ostatní kontakty:
Ema Kuboušková tel.: +420 775 256 611
e-mail: kubouskova@emhb.cz

Info email:
info(zavinac)emhb.cz